Colofon

Magazine Golf.NL is onderdeel van GOLF.NL en wordt twee keer per jaar uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie in samenwerking met TIG Sports. 


ONLINE

Golf.nl

Facebook.com/golf.nl

Twitter.com/golfnl

Instagram.com/golfnl


REDACTIE

redactie@golf.nl


Managing editor - Edwin Alblas

Eindredacteur - Karianne van der Zant

Content editor - Sietse Herrema 

Content editor - Eefje Kievits

Videoproducer - Niels Hooft 

Art director - Saskia van Geijlswijk

Online marketeer - Frank Mulders

 

MEDEWERKERS 

Gerard Louter • Bert van der Toorn • Emiel van Zeventer


FOTOGRAFIE/ILLUSTRATIES

Ronald Speijer • Koen Suyk • Getty Images • Golfsupport.nl 


ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

TIG SPORTS

Diederick Camphuysen

diederick@golf.nl • 06-12867870


© 2020 NGF, Utrecht

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NGF.


Met dank aan de sponsors van de NGF:

ING Private Banking

Nederlandse Lotterij

Deloitte

Titleist

MIcompany

Monte Rei

TeamNL

TIG Sports

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.